Bredent group days

Перфектни протезни имплантни решения, благодарение на иновативни материали и технологии
22 – 24 Май 2014
Maritim Hotel Berlin

22 май 2014 – Международен подиум

 13:00-18:00  Международен подиум
 16:30-18:00  Международен семинар
Консекутивен превод на арабски, английски, френски, немски, гръцки, италиански, руски, испански и турски
 Вечеря след 20:00ч.  Всички

23 Май 2014 - Конференция на тема протезни имплантни  решения

 9:00 – 13:00  Речи
 13:00-14:30  Обяд
 14:30-18:00  Семинар (Концентрация на речите )
 14:30-18:00  Постижения в областта на възстановяването
Dr. Georg Bayer
Председател DGOI٭, Landsberg am Lech/DE
DT Stefan Adler
Landsberg am Lech/DE
   Постижения в управление на биофилм и Регенерация
Prof. Dr. Dr. Anton Sculean

Bern/CH
 Вечеря след 20:00ч.  Гала вечеря

24 Май 2014 - Конференция на тема протезни имплантни  решения

 9:00 – 13:00  Речи
 13:00-14:30  Обяд
 14:30-18:00  Семинар (Концентрация на речите )
 14:30-18:00  Постижения в Естетиката
Dr. David Garber
Atlanta/USA
   Постижения в областта на технологиите
Dr. Domenico Massironi
Melegnano/IT
 Вечеря след 20:00ч.  Гала вечеря
Posted in Събития and tagged .