Bredent group days

Перфектни протезни имплантни решения, благодарение на иновативни материали и технологии 22 – 24 Май 2014 Maritim Hotel Berlin 22 май 2014 – Международен подиум  13:00-18:00  Международен подиум  16:30-18:00  Международен семинар Консекутивен превод на арабски, английски, френски, немски, гръцки, италиански, руски, испански и турски  Вечеря след 20:00ч.  Всички 23 Май 2014 - Конференция на тема протезни имплантни  решения […]

More Info