Снемаеми протези

Снемаемите протези са метод за възстановяване на липсващи зъби, който до скоро се прилагаше много широко при различни дефекти в областта на зъбните редици – основно дистално неограничени. С навлизането на различни съвременни имплантатни системи снемаемите протези се изработват вече все по-рядко. Каква е причината за това? Снемаемата протеза е тяло с голям обем, което […]

More Info