Сертификати

Дългогодишната дентална практика на САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО- ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ  •СТАНИ ДЕНТ•  се обогатява  чрез посещаване на курсове за повишаване на квалификацията  във фирмите: • BREDENT – Thermopress 400 и 5 Motions system • KRUPP (моделно ляти , скелетирани протези) ,     Множество курсове за послойно нанасяне на керамика върху метален скелет на фирмите: • CREATION • […]

More Info