Лаборатория

САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО- ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ  •СТАНИ ДЕНТ•  извършва специфични технически дейности и производство на специализирани медицински и помощни средства.“ Творческата енергия и технологичното обезпечение на САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО- ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ  •СТАНИ ДЕНТ• са насочени в зоната на високоестетичните и биологично издържани неснемаеми и комбинирани реставрации. Затова лабораторията залага на непрекъснато актуализиране на познанията, повишаване на критериите за работа, въвеждане на водещите […]

More Info