Инлеи

Загубата на зъбни тъкани и стени е често срещан дефект, който обичайно се възстановява по директен начин в клиниката – с известните на всеки пломби, свързани с неудобства, както за пациента, така и за неговия стоматолог. Алтернатива в подобна ситуация са изработените в лабораторни условия керамични или фотокомпозитни инлеи, здрави и красиви, безупречно точни и […]

More Info