За нас

САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО- ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ  •СТАНИ ДЕНТ•  е създадена през юли 2000 год. Нашият екип изграден от специалисти с над 20 годишен стаж,разработва и прилага качествени продукти в областа на зъботехниката. Съвметната работа на специалистите в лабираторията и Докторите по дентална медицина с които контактуваме, позволява поддържане на водещи стандарти за качеството на работата ни и отношение към […]

More Info