Корони

Когато е разрушена голяма част от зъба в следствие на кариес, фрактура или по някаква друга причина, се налага обличането му с коронка. Коронката обхваща зъба от всички страни, като по този начин пресъздава анатомичния обем на пострадалия зъб и запазва динамичното равновесие на зъбните редици и същевременно по този начин го предпазва от счупване и кариес […]

More Info