Технологии

dental lab•СТАНИ ДЕНТ• е референтна лаборатория на Bredent, Germany. Технологиите, с които разполага лабораторията са : термопрес 400 (thermopress400 for 2press); visio lign; техника за heene по sabath и др.

Зъботехниката е дисциплина, базирана на безкомпромисни критерии, в която целите са прецизност, функционалност, естетика и дълготрайност на реставрациите на човешкия дъвкателен апарат – възел с пряко значение за здравето на индивида, неговото самочувствие и комфорт. За да бъдем актуални с намеренията си в тази изключително деликатна и интимна зона на човешката нужда, ние от •СТАНИ ДЕНТ•  внимаваме при всяка технологична стъпка, упражнявайки 100% контрол. •СТАНИ ДЕНТ• прилага уменията и опита си, съобразени с най-актуалните тенденции в ортопедичната стоматология, в щателното анализиране нуждите на пациента и предлагането на индивидуален подход.

С цел по-обстойно информиране и минимизиране на разминаването между очакванията на пациента и възможния резултат, в •СТАНИ ДЕНТ• разработваме фотомакети, на базата на диагностично-восъчно скулптиране на зъбите. Така създаваме добра организация и точен план, което е предпоставка за успешен и дълготраен продукт, гарантиращ качество и здраве.

Изработването на конструкциите в нашата практика е задължително подчинено на индивидуалните стойности на свобода на движенията на дъвкателния апарат на пациента, въведени във функционални симулатори от най-високия клас. Така елиминираме възможностите за грешки и проблеми, и осигуряваме надеждност и комфорт за клиентите си.

Авторитетът на •СТАНИ ДЕНТ• безспорно е изграден от мнението и препоръките на нашите пациенти, имащи удоволствието да се радват на дълготрайни реставрации, които осигуряват красотата, клиничното им здраве, и чисто човешкото им самочувствие. •СТАНИ ДЕНТ• има честта и удоволствието да спомага за навременния качествен и отговарящ на нуждите на своите пациенти избор, и винаги да предлага и осигурява само най-доброто за тях! В тази своя мисия сме изцяло подпомогнати от безупречното ни техническо оборудване на световно ниво.