Термо протези

Протезите са изкуствени зъби, изработени да заменят зъбите, които сте загубили. Те могат да бъдат частични и тотални. Тоталните- пълни протези покриват изцяло горната или долната челюст. Частичните протези заместват само липсващите зъби, като се захващат за Вашите налични зъби. Изработени са от розова безцветна пластмаса в която са захванати фабрично изработени зъби. Има голямо разнообразие на цветове, размер, форма и качество на зъбите за протези.

lcd.alle.bg-0b7562809durn-jpg-255-170-cc-dri-1g017rsneea1syucq52

Все по-големия брой химикали и добавки в храната и токсините в околната среда са бреме което оказва своето влияние върху човечеството. Поради тази причина, все повече пациенти желаят по-съвместими и безментални материали за техните протези. В реставрационната стоматология, метални сплави като злато, хром-кобалт, амалгама благодарение на техните добри работни свойства са най-използваните дентални материали за коронки и мостове, а също така и за скелетни конструкции при снемаеми протези. При чувствителни пациенти, тези материали могат да доведат до термални ефекти, метален вкус и алергични реакции. Обикновено тези алергии не са свързани с материалите, които се поставят на пациента. Зачестения брой алергии, нетърпимостта и все по-честите симптоми на метална нетърпимост водят до преосмисляне на избора на материали при денталните реставрации. Днес екип от стоматолози и зъботехници може да предложи безметални решения, които до преди няколко години биха били немислими. При постоянния обмен на информация между стоматолози, съботехници и пациенти, bredent разработи линия високо качествени, оптимални за употреби при пациенти с алергии, продукти за естетични и стабилни протези. Системата “thermopress 400″ комбинира материали с добра биосъвместимост, заедно с естетика, функционалност и оптимално решение при протези. Ние искаме да Ви предоставим тези материали и съответно пациентът да усети предимствата на термопластичните материали в стоматологията

titel_cb93843d53 (1)

Какво представлява системата thermopress 400?
Техниката за инжекционно формоване, или по-правилно инжекционното формоване е процес при който при много високо налягане, загрятите високо производствени термопластични материали се инжектират в куха муфа. До сега тази техника беше възможна само чрез много големи индустриални машини. През 1958 година е направен първият опит да се използва индустриалната формовъчна техника за изработката на дентални протези
Продължителната разработка е направила много мощната инжекционна система достъпна на денталния пазар. Bredent груп успешно е разработила първата инжекционна формовъчна машина, която работи без външен източник на налягане, за зъботехническите лаборатории.
Какви са ползите за пациента?
Разнообразието от медицински материали, използвани за изработката и
обработката на протези, води до алергични реакции при пациенти с по-голяма чувствителност. Материалите, използвани при инжекционната формовъчна техника, наричани термопластики, позволяват на зъботехника без да използва химични добавки или
катализатори да направи протеза за чувствителни пациенти. Тази опция, при нарастващия брой алергии, е уникална пазарна възможност.
Защо без метал?
При възстановителната стоматология, металните сплави като злато, CrCo, амалгама са важни материали заради своите качества. Термалните ефекти, металния вкус и алергичните реакции причинени от денталните сплави се третираха второстепенно. Повишаването на броя на алергиите, неприемствеността и металната неприемственост, доведоха до преосмисляне на избора на дентални материали за възстановителната стоматология.

Протези за чувствителни пациенти
При „thermopress 400″ има избор между пет различни термопластични материали. Това разнообразие на материали може да бъде приложено при много технични дентални индикации.

В бизко сътрудничество пластмасовата индустрия, опитни стоматолози и зъботехници, още през 1958 е направена първата рецепта за термопластична протези в пет различни цвята. Polyan IC се обработва лесно и безопасно в специално проектираната инжекционна формовъчна машина Thermopress 400. Специално селектираните материали ще отговорят на високите изисквания на Вашите пациенти. Polyan IC е прозрачен стъклоподобен материал на основата на полиметил метакрилат. Този материал не съдържа бензилпероксид и стоманени оксиди. Приема се добре и намалява случаите на алергии. Достъпен е в шест различни цвята.