Снемаеми протези

295342_262556967193340_1061953556_nСнемаемите протези са метод за възстановяване на липсващи зъби, който до скоро се прилагаше много широко при различни дефекти в областта на зъбните редици – основно дистално неограничени. С навлизането на различни съвременни имплантатни системи снемаемите протези се изработват вече все по-рядко.

Каква е причината за това? Снемаемата протеза е тяло с голям обем, което се разполага върху лигавицата на обеззъбения алвеоларен гребен и до голяма степен е подвижно. Поради това в литературата се среща и понятието подвижно протезиране, което не е съвсем правилно – има се предвид че протезата е подвижна, т.е. пациентът сам без помощта на зъболекаря може да я изважда от устната кухина, а не че протезната конструкция се движи върху протезното поле. При правилна изработка една снемаема протеза би следвало да лежи напълно неподвижно върху лигавицата, което се постига много трудно, особено ако се изработва такава протеза за първи път. Първоначално лигавицата на пациента е с различна дебелина, има подвижни и оточни участъци, които трудно осигуряват стабилно фиксиране. При носене на протеза постепенно лигавицата се оформя, изравнява се и кератинизира, поради което при следващи протези, изработени няколко месеца или години след това поносимостта на пациента е по-добра. До голяма степен снемаемите протези са подвижни върху протезното поле, което е много голям техен недостатък – по време на дъвчене протезата се повдига, под нея навлиза храна и т.н. Освен това чуждо тяло с такъв голям обем нарушава вкусовите усещания и причинява много други неудобства на пациента – различните опорно – задръжни елементи нараняват лигавицата, травмират опорните зъби, разклащат ги, протезата причинява декубитални наранявания, при изпиляване много често става неточна и стабилността се влошава и т.н. Поради това в днешно време снемаемите протези вече се изработват много по-рядко. Снемаемите протези се израборват най-често при пациенти с тотално обеззъбени челюсти. Този вид протези са изработени от биологично поносима пластмаса със подходящ цвят, върху която са наредени фабрично изработени изкуствени зъби. Лечението с снемаеми зъбни протези цели да възстанови правилните дъвкателна, естетична и говорна функция на пациента.

Изработката на този вид конструкции е сложен и времепоглъщащ процес. Той е свързан с неколкократно посещение на стоматологичния кабинет от страна на пациента.

В началото се прави подробен преглед и потготовка на болния.

Следва снемане на различни видове отпечатъци за точното изработване на бъдещата протеза.

Снемаемите плакови протези се изработват в стоматологична лаборатория и след това се поставят на пациента.

Задържането на протезите върху протезното поле е един от най-често срещаните пролеми. При пациенти с ниски алвеоларни гребеи (кост) задържането е много трудно, а понякога дори невъзможно.

Най-успешният начин за задържане е постаяне на дори само два импланта. Тогава протезата буквално се „закопчава” за тях. Имплантите се поставят най- често във фронталната област на обеззъбената зъбна редица.