Сертификати

Дългогодишната дентална практика на САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО- ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ  •СТАНИ ДЕНТ•  се обогатява  чрез посещаване на курсове за повишаване на квалификацията  във фирмите:
BREDENT – Thermopress 400 и 5 Motions system
KRUPP (моделно ляти , скелетирани протези) ,
    Множество курсове за послойно нанасяне на керамика върху метален скелет на фирмите:
CREATION
ZEO CE LIGHT & ZEO QUICK
IVOCLAR – IPC e. max Press
CERAMILL
    Восъчен моделаж:
RENFERT
      и др.
САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО- ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ  •СТАНИ ДЕНТ• - представител на фирма BREDENT за България, провеждаща множество курсове за работа с термални пластмаси и 5 Motion System
 Brenent_termo pres_400  Изображение (10)  Изображение (11)  Изображение (12)
 Изображение (13)  Изображение (14)  Изображение (15)  Изображение (16)
 Изображение (17)  Изображение (18)  Изображение (19)  Изображение (20)
 Изображение (21)  Изображение (22)  Изображение