Мостове

mostКласическо решение на ситуация, при която е необходимо да се възстанови участък без зъби, но е невъзможно поставянето на импланти, е изработването на мостови констукции.  Зъбният мост замества един или повече липсващи зъби. Конструкцията се състои от две или повече назъбни коронки, които осигуряват неподвижността на мостовата конструкция, закрепвайки се върху съществуващите зъби. Между тях се изработва средна мостова част, която замества липсващите зъби. Зъбната мостова конструкция може да бъде изработена от различни материали, в зависимост от желанията на пациента и естетичните и функционални изисквания. Те осигуряват необходимото качествено функциониране на дъвкателния апарат.

За безпроблемно заместване на липсващите зъби се прилагат керамични мостове, базирани на скелет от циркониев оксид (популярно наричан цирконий), покрит с порцелан от керамичната система IPS E.MAX IVOCLAR. Така се осигурява биосъвместимост, здравина и красота, с безупречно поведение за дълъг период. Подходяща алтернатива при по-малка загуба на зъби е приложението на ADORO-VECTRIS мостове на кавитети (върху малки ямки в тъканите на съседните на дефекта зъби). Благодарение на по-малката нужда от пилене се запазва голяма част от собствената тъкан на носещите зъби.

Приложението на мостови кострукции осигурява комфортната работа на устата и нейната красота, възстановявайки нарушената хармония!