Конструкции върху импланти

Имплантите са изкуствени зъби.
dental-crown-proceduresИмплантологията е дисциплина в зъболечението, която откри нови хоризонти за лечение на дефектите на зъбните редици. Актуалният начин за заместване на липсващите зъби е като се поставят титаниев винт, който замества корена на липсващият зъб. След определен период отвреме необходим за остеоинтеграция (вкостяване) на импланта, на него се завива титаниева надстройка,върху която се поставя коронка, която възстановява липсващият зъб. Поставен добре, спазвайки стриктно указанията на стоматолога, импланта има висок процент на успеваемост, запазва се височината на костта, не се засягат съседните зъби и почистването е по-лесно от колкото при мостовите конструкции.
е поставянето на импланти на тяхното място. Те са функционално надеждни и дават възможност за възстановяване на липсващите зъби, без засягането на съседните на тях. Съвременните имплантни системи предлагат циркониеви детайли за видимия над венеца участък. Това позволява поставянето на керамични конструкции върху тях,  които възвръщат здравето и красотата на засегнатото място. Възстановяването на зъби с импланти набира все по голяма скорост и това не е случайно. Успеваемостта на този тип лечение е над 95% и чрез него вече се лекуват случаи, които до преди се решаваха само с носенето на неудобни снемаеми протези. Всичко започва с преглед и анализ на съзъбието, преценяват се показанията и противопоказанията за поставяне на импланти. Процедурата по поставянето им е рутинна след оформяне на мястото и поставянето им, имплантите се оставят 2-6 месеца да се остео-интегрират (вкостят). След този период се откриват и се поставят капачета, които оформят венеца около импланта. След това се взема отпечатък, от който в лабораторията оформят надстройката (тази част над венеца) и се изработва коронката. Така при липсващ единичен зъб не се налага изпиляване на мост и засягането на съседните зъби, а директно се поставя импланта между тях; впоследствие се поставя и коронката. При извадени всички кътници може да се постави имплант в задния участък и върху него и последните зъби да се изработи мост, вместо протезата, която би се ползвала без помощта на имплантолог. implant2Когато една тотална (цяла) зъбна протеза не се задържа добре, се поставят няколко импантанта и тя се превръща в облекчение за пациента. Най- драстичната промяна е преминаването от пълно обеззъбяване към два тотални моста (наричани още мостове-подкови) върху имплантати на двете челюсти.

В случай на пълна загуба на зъби, върху импланта се поставят неподвижни цели протези или мостове, които пълноценно изпълняват ролята на собствени зъби, като носят на пациента комфорт и самочувствие.