За нас

Stanident

САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО- ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ  •СТАНИ ДЕНТ•  е създадена през юли 2000 год. Нашият екип изграден от специалисти с над 20 годишен стаж,разработва и прилага качествени продукти в областа на зъботехниката. Съвметната работа на специалистите в лабираторията и Докторите по дентална медицина с които контактуваме, позволява поддържане на водещи стандарти за качеството на работата ни и отношение към пациентите, както и споделяне на профисионалния опит с колегите. За това допринася и наличието на прекрасна база специализирани апарати и технологии. Високото качество, профисионализъм и не на последно място максимална удоволетвореност на пациента са едни от главните приоритети на лабораториятя .

•СТАНИ ДЕНТ• е медико – техническа лаборатория референтна  на Bredent, Germany, създадена за да предлага високотехнологични дентални продукти. Технологиите, с които разполага лабораторията са : термопрес 400 (thermopress400 for 2press); visio lign; техника за heene по sabath и др.  Главната ни цел е пълно задоволяване на нуждите на стоматологичните практики и техните пациенти. Ние изработваме високоестетични зъбни конструкции.  Отправна точка в разбиранията на •СТАНИ ДЕНТ• за качество на предоставените услуги е осигуряването на избор от множество технологични възможности за всеки индивидуален случай. Факторът качество не притежава универсален характер – напротив, има строго частни измерения, отговарящи на индивидуалните потребности и възможности на стоматологичните практики и техните пациенти. Ние от  •СТАНИ ДЕНТ•  предлагаме само най-доброто за всеки, който не търси компромисно решение и с удоволствие предлагаме не само водещите високотехнологични продукти, но и пълна комбинация между тях, за да бъде постигнато съвършенство в резултатите. •СТАНИ ДЕНТ•  отстоява безкомпромисно критериите си за трайна красота, здраве и комфорт, затова поддържа в практиката си най-доброто в зоната на тоталната естетика!

Стратегическо предимство на  САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО- ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ  •СТАНИ ДЕНТ•  са пълният набор от стоматологични услуги. Стремим се да предложим както най-новите технологии, така и изпитани техники за естествено изглеждаща искряща усмивка.